Kìm cộng lực cắt cáp – kìm cắt cáp Eclipse

Ứng dụng: cắt cáp kéo, cáp thép, cáp điện.

Mã sản phẩm: ECC16 (dài 600mm) và EWC8 (200mm)
Qui cách đóng gói: ECC16 4sp/gói ; EWC8 5sp/gói.

Khuyến mãi 20% và free ship cho đơn đặt hàng trong tháng 9/2018 Bỏ qua